Co je to Antiochia? aneb ozvěny z Dlouhé Loučky

Co je to Antiochia?

Vloni v létě jsme poměrně často tuto otázku slýchali od spoluobčanů a dětí z Dlouhé Loučky. Antiochie je také Antiocheia nad Orontem, městečkem ležícím v Syrském zálivu v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranci se Sýrií, které bylo založeno roku 300 př. n. l. A právě o této Antiochii se traduje, že zde žili první křesťané, následovníci Krista. Antiochia je společenstvím mladých, kteří se snaží povzbudit víru tam, kde je jí málo či se postupem času vytratila a ukázat nevěřícím lidem, že víra patří i do našeho 21. století.

Naše farnost v Dlouhé Loučce měla v loňském roce možnost (a ne poprvé) setkat se s misijním společenstvím Antiochia. V průběhu letních měsíců se na místní faře vystřídalo několik turnusů, které tvořili nejen bohoslovci, ale také mladí křesťané. V rámci svého pobytu se snažili nám, věřícím, ale také ostatním občanům a dětem vesnice, připravit různě tematicky zaměřený program. Každý turnus byl něčím specifický. Každý z nás farníků, i ostatních osob a hlavně dětí, našel v rámci připravených akcí něco, co jej obohatilo a udělalo radost. Děti byly nadšené ze sportovních aktivit, promítaných filmů či pohádek.

Vzpomínáme často na jeden turnus, kdy zůstal Jan Stejskal v rámci svého pobytu osamocen,
a i přes absenci dalších kolegů dokázal (určitě s vypětím všech sil) připravit programy tak, že zaujaly nejen děti, ale i dospělé. Jeho odborná přednáška o historii obce „Dlouhá Loučka v letech 1938–1945“ byla ještě dlouho diskutována a oslovila velké množství obecních pamětníků. Všichni členové Antiochie byli báječní, skvělí, otevřeni naslouchat farníkům různých věkových kategorií a povolání. Vždy našli společná témata, nejen duchovní, i během nedělních posezení po mši svaté v prostorách fary. „Farní kavárna“ se stala tradicí. Je místem, kde se místní farníci jednou měsíčně sejdou, konverzují a mimo jiné vzpomínají na čas, který trávili s mladými členy společenství Antiochia.

S mnohými členy – bohoslovci – se farníci obce setkali při své „Svatováclavské pouti“ do katedrály sv. Václava v Olomouci a v listopadu loňského roku nás mile překvapila svou přítomností početná část „antiošáků“ při mši svaté (dorazili k nám cestou ze setkání v Libině). Budeme věřit, že semínka víry, které se snažilo společenství svou přítomností a akcemi v naší obci rozsévat, budou pomalu a jistě klíčit.

Za dlouholoučské farníky

Vlasta Horáčková