O Antiochii – o co nám jde – jak to začalo – kdo za tím stojí

Už 30 let navštěvujeme místa, kde se zdá, že víra pohasíná, a po vzoru věřících z Antiochie se zapojujeme do života obce.

Hlavní myšlenkou našeho misijního společenství Antiochia je přiblížit radostnou zprávu evangelia nenásilnou formou lidem, kteří se s ním již po generace neměli možnost přímo seznámit. 

Misie se konají vždy o letních prázdninách a jsou rozděleny do 4 turnusů.

Konkrétní činnost ve farnostech se odvíjí individuálně, podle potřeb lidí, za kterými Antiochia přijela. Snažíme se oslovovat a zabavit děti, mládež, ale také navštěvovat seniory a osamocené lidi. Nebojíme se přiložit ruku k dílu, kde je potřeba.

Jakmile přijde čas opustit farnost, protože mladým začíná školní rok, zůstává často po Antiochii mnoho kontaktů a práce pro tamní duchovní. "Antiošákům" se totiž podařilo probudit něco nového k životu 🙂

Tato aktivita vznikla v roce 1991 z iniciativy studentů Teologického koviktu v Litoměřicích. Více o historii níže.

„...začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu...přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu... Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.“

(Sk 11,20–26)

O co nám jde

Výběr farnosti

Účastníci Antiochie se stávají dělníky na vinici Páně a jsou připraveni dát veškerý svůj potenciál a obdržené dary k dispozici službě Evangeliu a šíření Božího království na zemi. Podmínkou při výběru farnosti je, aby byla ochotna pokračovat v tom, co bude započato, a dále rozvíjela plody Božího působení i po té, co samotné působení Antiochie skončí.

Farnost se dopředu připravuje na příjezd Antiochie prostřednictvím místního duchovního správce nebo například formou krátkých návštěv během roku, při kterých se Antiochie sama farnosti představí.

Celé dílo musí mít plnou a naprostou podporu místního duchovního správce, bez které by naše působení bylo zbytečné.

Praktický průběh Antiochie

Během letních prázdnin přijíždí do vybraných farností mládež starší šestnácti let a v několika týdenních turnusech se podílí na životě a aktivitách dané farnosti. Turnusy jsou vedeny zkušenými laickými či řeholními vedoucími, případně jsou přítomni i bohoslovci či kněží. Činnost závisí na aktuálních potřebách farnosti, avšak prioritu má hlásání Evangelia slovem a vydávání svědectví vlastním životem.

Snažíme se obracet ke všem věkovým skupinám, přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži a dětem. Nabízíme ve farnosti alternativní programy pro děti během prázdnin (kreativní a dovednostní hry, divadelní představení s křesťanskou tématikou, na kterém se sami podílejí, poznávací výlety, táboření apod.). Ostatní věkové skupiny oslovuje Antiochie skrze práci a pomoc obci, farnosti a individuálním přístupem k lidem (návštěvy a pomoc lidem opuštěným, starým nebo nemohoucím).

Celé dílo a působení Antiochie stojí na vzájemné komunikaci a společné a osobní modlitbě, která je pilířem našeho působení.

Dopad na samotné účastníky

  • možnost svým životem svědčit o víře otevřeně a tak překonávat vlastní ostych. Učit se vzájemnému dialogu jak se samotnými účastníky Antiochie, tak hlavně s těmi, kteří stojí mimo společenství Církve, nebo hledají
  • prohloubení osobního vztahu s Bohem díky pravidelné modlitbě, adoraci, katechezím a bohoslužbám
  • vznik a prohlubování přátelství s lidmi, kteří chtějí přiložit ruku dílu a chtějí zakusit být svědky Kristova evangelia ve vlastní zemi

Mimoprázdninové aktivity Antiochie

Na podzim a na jaře jsou pravidelně pro všechny účastníky prázdninové Antiochie připravovány dvě setkání. Na nich se vzájemně dělíme o zkušenosti z působení a snažíme se hledat další směr činnosti Antiochie.

Snažíme se udržovat osobní kontakty během celého roku s lidmi z obce, kde Antiochie působila: návštěvami obce, korespondencí,...

V průběhu celého roku se individuálně i společně modlíme za společné dílo, ke kterému jsme byli pozváni, abychom se stali světlem světa a solí země nejen pro své blízké, ale hlavně pro ty, ke kterým budeme přicházet.

Reference – aneb, co o nás napsali

Zpravodaj města Bělá pod Bezdězem

http://www.mkzbela.cz/uploads/prilohy/236-mubela.zpravodaj.09.2014.pdf

Mládež Kroměříž – Antiochia – prádninová evangelizace 2014

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/2014/antiochia-prazdninova-evangelizace-2014/

Setkání Antiochie po dvaceti letech působení (1. 9. 2012)

https://angelar.signaly.cz/1209/setkani-antiochie-po-dvaceti-letech

Setkání účastníků a zakladatelů Antiochie (1. 9. 2012)

http://stoky-farnosti-3.webnode.cz/antiochia/

Setkání Antiochie po dvaceti letech (11. 6. 2012)

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/setkani-antiochie-po-dvaceti-letech/

Misie? Antiochia! (7. 3. 2012)

http://www.proglas.cz/detail-clanku/misie-antiochia.html

http://www.proglas.cz/detail-poradu/2012-03-09-16-00.html

mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_37560.wma

Vysílání Proglasu 5.-11.3. 2012

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vysilani-proglasu-5-11-3-2012/

Jak si nás Bůh vedl aneb Antiochia 2011 (22. 9. 2011)

https://sestrzyczka.signaly.cz/1109/jak-si-nas-buh-vedl

Antiochia (30. 7. 2011)

https://janulle.signaly.cz/1107/antiochia

Antiochia – nový začátek a neustálá Boží pomoc (20. 7. 2011)

https://famon.signaly.cz/1107/antiochia-novy-zacatek-a-neustala

Časopis litoměřické diecéze Číslo 6 Ročník 2011

Dítě musí křesťanskou rodinu v církvi zažít (str. 8-9) farnost Cvikov

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.dltm.cz%2Fdownload%2F337%2FZd%25C3%25AFslava_2011_06%5Bdot%5Dpdf&ei=rtbfU-xlg5zRBb2XgIgI&usg=AFQjCNFqR3-akjSjM2frSGQ0xfIDP8769w&sig2=IKTERiTp2owsO_BCeVFzeQ&bvm=bv.72197243,d.bGE

Od poutě Antiochie až po rytmické mše 🙂 (17. 3. 2011)

https://sestrzyczka.signaly.cz/1103/od-poute-antiochie-az-po

Pouť Antiochie do Dubu nad Moravou 2011 (16. 3. 2011)

https://angelar.signaly.cz/1103/pout-antiochie-do-dubu-nad

Podzimní setkání účastníků misijní akce Antiochia (3. 12. 2010)

https://angelar.signaly.cz/1012/podzimni-setkani-ucastniku-misijni-akce

Zpravodaj Cvikov září 2010 (str. 20) Antiochia předává štafetový kolík aneb Je to na vás

http://www.cvikov.cz/files/docs/zpravodaj/zpravodaj_09-10.pdf

Kdo si neklade otázky nedostane odpovědi (10. 8. 2010)

https://qvido.signaly.cz/1008/kdo-si-neklade-otazky

Antiochia – od Pavla G. – Farní informace Zábřeh (9. 5. 2010) (str. 9)

http://rkfzabreh.rps.cz/FI/2010/fi_xvii_18.pdf

Antiochia – turnus C, L. P. 2010 (14. 8. 2010)

https://angelar.signaly.cz/1008/dva-tydny-v-alt

Naše rodina – Antiochia putuje k pramenům víry

http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=52

Vyznání aneb jak zapůsobila Antiochia (str. 10) – Antiochia Zátor 2004 turnus A

http://dekanatprerov.cz/sites/default/files/slovo2004-09.pdf

http://dekanatprerov.cz/sites/default/files/slovo2004-10.pdf

Fara v Zátoru u Krnova ožila mládeží (9. 8. 2004)

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/fara-v-zatoru-u-krnova-o-ila-mlade-i/

Antiochia – nabídka na prázdniny (str. 11)

http://dekanatprerov.cz/sites/default/files/slovo2004-05.pdf

Antiochie na severu Čech a na Moravě (5. 6. 2002)

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/antiochie-na-severu-cech-a-na-morave/

Kronika farnosti Kojetín za rok 2002 (o jarním setkání Antiochie)

http://www.bilysklep.cz/farnostkojetin/kro/k2002.php

Pozvání na pouť Antiochie (14. 3. 2002)

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/pozvani-na-pou-antiochie/

Otázky a odpovědi

Je Antiochia i pro mě?

Pokud je ti 16 až 35 let a máš chuť prožít dobrodružství ve společenství mladých, ve spojení s Pánem a zároveň něco dobrého udělat pro druhé, pak ANO 🙂

Kde to letos bude?

Letos se společně vydáme do farnosti Klášterec nad Ohří.

Kdy mohu přijet?

Na výběr máš ze čtyř týdenních turnusů. Letos konkrétně

8.– 16. 7. 2023

15.– 23. 7. 2023

12.– 20. 8. 2023

19.– 27. 8. 2023

Co je potřeba investovat?

Týden dní svého času. Již tvá přítomnost je důležitým dílkem do mozaiky. Na Antiochii budeš mít mnoho příležitostí využít své dary (hra na hudební nástroje, fotbal, kreslení...). Dále pak finanční příspěvek 600,- Kč. (Finance ať nejsou překážkou v účasti.)

Jak se mohu přihlásit?

Jednoduše. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku či napsat přímo vedoucímu turnusu, více v sekci Kontakt.

Nenašel jsi odpověď? Neboj se nám napsat 🙂

antiochia(at)antiochia.cz

Historie

Vznik a počáteční působení Antiochie

Pastorační aktivita mládeže Antiochia vznikla mezi bohoslovci, a to v roce 1991. V teologickém konviktu (přípravný ročník pro bohoslovce) v Litoměřicích bylo tehdy asi 60 schopných konvikťáků. Tehdejší prefekti Petr Bartoněk a Marek Dunda zjistili podmínky pro budoucí možné uskutečnění této akce. Nápad se vylíhl v jejich hlavách už dávno před tím, ale začínají ho realizovat až teď. Původní idea je, aby mládež prožila prázdniny ve farnosti, která moc nepřekypuje náboženskou horlivostí. Mají se hledat různé cesty k tomu, jak se sblížit s místními obyvateli, a to natolik, aby mohli udělat konkrétní zkušenost s věřícími lidmi a poznali, že křesťanství je něco, co je jim blízké.

Jako první místo byly vybrány Vysoké Žibřidovice u Starého Města pod Sněžníkem. Pro tyto první prázdniny v Žibřidovicích byly pečlivě sestaveny jednotlivé turnusy účastníků. Každý turnus měl svého vedoucího a několik asistentů z řad konvikťáků a ti si s sebou vzali mládež převážně z okruhu svých známých. Bylo domluveno, že všichni se budou snažit navázat na působení předcházejících, kteří pokud možno předají veškeré dosavadní kontakty a informace. Už několik měsíců před realizováním Antiochie se konvikťáci scházeli pravidelně k modlitbám za tento úmysl. Připravovali si různé programy a sestavovali katecheze pro účastníky Antiochie. 

První turnus přijel s více než třiceti mladými a ti měli za úkol vše patřičně rozjet. Start byl poměrně velkorysý. Skupinky vyrazily mezi lidi po Žibřidovicích i do nedaleké přifařené obce Žleb, v kostele probíhala téměř nepřetržitá adorace před svatostánkem, na které se pořád antiochiáci střídali, a večer se hrávala akční hra Škola. Jednalo se o jakousi bojovou hru v opuštěné budově staré školy. Hojně se jí účastnili i místní kluci. Už v druhé polovině prvního týdne Antiochie jsme pořádali taneční zábavu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Přijela kapela z jižní Moravy a Antiochia udělala mohutnou propagaci. Udivovalo nás, že zábavy jsou ve Starém Městě velmi zřídka. Až teprve po půlnoci jsme se dozvěděli proč. Bylo tam prý nepsané pravidlo, že každá zábava musí skončit rvačkou, při které domácí pořádně vytřískají ty ostatní. Bylo nám totiž trochu divné, že po půlnoci se zaplněný sál začínal vylidňovat a zůstali jen místní rváči, přespolní odešli a řada byla už jen na nás. Na počet vyražených zubů jsme vyhráli. Naštěstí vše dopadlo poměrně dobře.

Další turnusy Antiochie velmi pěkně navázaly na tento první turnus a přidaly řadu dalších osobních kontaktů. Ve Žlebu býval každý den odpoledne růženec a nescházely ani celonoční adorace s velkým údivem pozorovatelů z řad místní mládeže s nezapomenutelným výrokem jednoho, který šel zkontrolovat několik hodin po půlnoci, co se v kostelíku děje: „Ty vole, voni se tam skutečně modlí.“

Vznikla řada přátelství a antiochiáci občasně navštěvovali své nové přátele. Druhý ročník Antiochie, který proběhl o prázdninách 1992, pak pokračoval v započatém díle.

O prázdninách 1992 byla myšlenka Antiochie přenesena do severních Čech. Bohoslovci vybrali čtyři farnosti, kde byly pro Antiochii ideální podmínky, tzn. religiozita téměř u nuly, kostel i fara použitelné a komunikace s místním duchovním správcem průchodná. Každé místo bylo promyšleno tak, aby tam bylo možno zkusit nové metody. V Úštěku jsme zkoušeli Antiochii v městečku. Ve Chcebuzi převládaly malé skupinky účastníků a Antiochia se prosadila teprve poté, co jsme pomohli odhalit zloděje, který kradl benzín z auta. V Křešicích pan farář vystavil Nejsvětější svátost a účastníci marně čekali několik dnů, až přijde kněz či jáhen, aby Nejsvětější svátost schoval a oni mohli přestat adorovat.

V Kravařích bylo tzv. modlitební centrum. Toto poutní místo mělo držet svou modlitbou činnost všech ostatních Antiochií. V Kravařích byly početnější skupinky účastníků a v jednom turnusu zde proběhla i Blochinova univerzita v rámci Antiochie. Při tomto ročníku Antiochie jsme použili zvláštn prvek. V prvním turnusu existovala tzv. rychlá rota, do které patřilo několik nadšených mladíků, kteří přejížděli z místa na místo a pomáhali operativně zasahovat ve chvílích různých problémů nebo když se něco nepodařilo chytit za správný konec. Všechna 4 místa přinesla své ovoce. A to v podobě buďto několika obrácení anebo v dlouhodobější další spolupráci tamějších antiochiáků. Antiochie v Úštěku působila několik let a vydala plody jak na poli duchovním, tak na úrovni mezilidských vztahů.

Dalším zajímavým prvkem byla společná pouť Antiochií, a to hned při prvním turnusu, kdy se sešla všechna 4 místa na kopci u Úštěku na poutním místě Ostré. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy se na Velehradě konala národní pouť a při ní naši biskupové zasvětili zemi Panně Marii. Při tomto setkání jsme měli mši svatou s P. Jaroslavem Střížem a Antiochia také byla zasvěcena pod ochranu Panny Marie.

V prvních letech Antiochie jsme se nespecializovali pouze na děti a mládež, ale pozornost byla věnována všem vrstvám obyvatel. Vždy byl kladen důraz na modlitbu a na osobní kontakty. U zrodu celé akce stálo několik nadšenců, kteří pro Antiochii byli ochotni obětovat mnoho.

V šlépějích těchto nadšenců pokračují stále noví a noví nadšenci pro Krista a jeho království.