Image
 • společenství
 • modlitba
 • hry
 • práce
 • přátelé
 • nevšední zážitky
 • evangelium on-life
 • dobrodružství s Bohem
 • mission possible
 • od katechumenů po biřmovance
 • od 15 do 35 let
 • -> mám dotaz

Už 25 let navštěvuje české a moravské farnosti misijní společenství Antiochia. Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde víra pohasíná, a po vzoru křesťanů z Antiochie se zapojují do života obce. Připravují zábavné a kulturní programy pro děti, poznávací výlety, navštěvují osamocené a nemocné.

Hlavní myšlenkou misijního společenství Antiochia je přiblížit nenásilnou formou křesťanství lidem, kteří se s ním již po generace neměli možnost přímo seznámit. Misie se konají vždy o letních prázdninách a jsou rozděleny do 4 turnusů. Na dva týdny přijede do dané farnosti skupina mladých vedených bohoslovci či kněžími a po dvou týdnech je vystřídá další.

Pastorační zkušenost do budoucího kněžského života.

Konkrétní činnost ve farnostech se odvíjí individuálně, podle potřeb lidí, za kterými Antiochia přijela. Jakmile přijde čas opustit farnost, protože mladým začíná školní rok, zůstává často po Antiochii mnoho kontaktů a práce pro tamní duchovní. "Antiošákům" se totiž podařilo probudit něco nového k životu :-)

17. únor 2020

Papežská misijní díla
Image
35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Stráž pod Ralskem A
Stráž pod Ralskem A
Stráž pod Ralskem B
Stráž pod Ralskem B
Stráž pod Ralskem C
Stráž pod Ralskem C
25 let na Kopečku
25 let na Kopečku

Antio25 02

Antiochia má 25 let!

Je tomu již čtvrt století, co vznikla iniciativa evangelizovat v "duchovně vymřelých" městech a vesnicích. Následně se tato skupina mladých a energických lidí pojmenovala podle místa prvního nazvání křesťanů - ANTIOCHIA! Postupem času došlo k vytvoření pravidel a řádu, podle kterého funguje toto uskupení dodnes.

Za těchto 25 let se konala Antiochia na více než 50 místech, z bohoslovců bylo vysvěceno na 200 kněží a vystřídalo se přes 2000 misionářů. Za tuto dobu došlo také k navázaných nespočtu přátelství nejenom mezi Antiošáky a "domorodci", ale především k hlubšímu přátelství i s Kristem. Ti, co to zažili, rádi se podělí. A kdo se chcete přidat, tak máme radostnou zprávu, že toto dílo stále trvá a pomaličku se rozrůstá jako malé seménko. Kolika lidem byla ukázána cesta ke spáse se dá těžko spočítat, ale z plodů Antiochie jsou i křty, svatby či zmíněná kněžská svěcení nebo řeholní sliby a někdy nějaké to uzdravení či pomoc lidským srdcím více se otevřít Kristu.

Za to všechno jsme Pánu poděkovali v sobotu 30. 9. 2017 na Sv. Kopečku u Olomouce. Společně jsme zavzpomínali, poděkovali Bohu za zážitky, přátele i za zkušenosti na Antiochii získané a poprosili za zdárný budoucí chod našeho společenství. Nechyběla mše svatá, svědectví, přednáška, sdílení, hry (nejen pro děti :-), i dobré jídlo.

Aktuálně

Kontakt

Společenství Antiochia

antiochia(at)antiochia.cz

 

Žerotínovo nám. 2

779 00

Olomouc

 

Ondřej Talaš

+420 732 119 769

mot(at)signaly.cz

© Antiochia 1992–2019