Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme donuceni zrušit podzimní víkendovou Antiochii.

Těšíme se snad na brzké shledání při jiné příležitosti.

tým Antiochie