Dne 16. března proběhla ve Studentském klubu AG beseda o prázdninové akci Antiochia. Besedu vedl absolvent AG Ondra Talaš, který se mnohokrát Antiochie zúčastnil a ve středu nám přijel sdělit zážitky a podat svědectví.

Svou prezentaci doprovázel fotografiemi z minulých turnusů. V baru převládala příjemná rodinná atmosféra. Antiochia je akce, kdy mladí lidé z Čech, Moravy a Slezska jezdí do farností, kde víra není tolik živá a vytvářením programu a svým životem se snaží svědčit o Kristu. "Naším úkolem je evangelizace, tak proč ne ve své vlastní zemi?", vybízí nás Ondra.

Přesto, že dvoutýdenní pobyt ve skromných podmínkách může být pro někoho náročný, "antiošáci" si spolu užijí spoustu legrace a skvělých zážitků. Antiochia je ale především služba, ve které se člověk může setkat s naším Pánem.

Marie Hoferková, 4. C

Vzkaz od P. Pavla Hödla, duchovního správce farnosti Dlouhá Loučka: V sobotu (21.11.) mě odpoledně navštívil incognito otec arcibiskup a chviličku poseděl. Už jsem mu prozradil náš záměr konat antiochii v Dlouhé Loučce a on souhlasil. Myšlenka se mu líbí.

Ahoj Antiošáci!

Srdečně vás všechny zdravím a posílám svou modlitbu a požehnání Boží!

Držte se!

Zvláště v době migrace národů.

Kristus je naše síla! Náš pevný bod!

Pomáhejte těm, kteří pomoc potřebují.

Uchovejte si víru v Krista!

Neste ji těm, kteří ztrácejí naději.

P. Ruda Repka, Cvikov

Kontakt

Společenství Antiochia

antiochia(at)antiochia.cz

 

Žerotínovo nám. 2

779 00

Olomouc

 

Ondřej Talaš

+420 732 119 769

mot(at)signaly.cz

© Antiochia 1992–2018